001=Ku. Arote Gayatri Kisan

002=Ku. Arote Ujwala Arun

003=Asawale Ganesh Dagdu

004=Bagad Shubham Prakash

005=Bande Ganesh Dnyaneshwar

006=Bande Kundlik Dashrath

007=Ku. Bande Puja Jagannath

008=Ku. Bhangare Ashwini Vinayak

009=Bhangare Dipak Suresh

010=Ku. Bhangare Manisha Sakharam

011=Bhangare Manoj Shivram

012=Bhangare Ram Dinkar

013=Bhangare Ravindra Maruti

014=Ku. Bhangare Reshma Lalu

015=Bhangare Santosh Nivrutti

016=Bhangare Shaila Namdev

017=Ku. Bhangare Shivrani Bhau

018=Ku. Bhangare Urmila Bhaskar

019=Ku. Bharmal Manisha Kailas

020=Ku. Dagale Karishma Dattatray

021=Deshmukh Dinesh Sampat

022=Deshmukh Prashant Pramod

023=Deshmukh Rahul Kailas

024=Ku. Deshmukh Yogita Maruti

025=Dhadwad Rajendra Balu

026=Dhindale Dipali Bajirao

027=Dhindale Kunal Balu

028=Ku. Dhindale Pratiksha Chindhu

029=Ku. Dhongade Sonali Nivrutti

030=Ku. Gambhire Shubhangi Dattatray

031=Ghatkar Dinkar Eknath

032=Ghige Milind Sanjay

033=Ghige Nilesh Balu

034=Ku. Ghige Prajakta Ramesh

035=Ghode Shekhar Sakharam

036=Ghode Yogesh Balu

037=Ku. Hile Madhuri Prabhakar

038=Ku. Hile Swati Manohar

039=Hindole Sandip Balu

040=Ku. Jadhav Laxmi Vitthal

041=Ku. Jagtap Dipali Shankar

042=Kokatare Dipak Kailas

043=Lahamage Aniket Jayram

044=Landage Shubham Dilip

045=Lote Urmila Machhindra

046=Mechkar Chandrakant Rakhma

047=Mohandule Bhushan Rajaram

048=Mohandule Saurav Gorakh

049=More Prashant Dhondu

050=Ku. Muthe Bharti Sakharam

051=Padawale Nilesh Bhikaji

052=Pawar Virendra Sampat

053=Pichad Jayashri Dilip

054=Potkule Sagar Dilip

055=Rupada Ujesh Hitesh

056=Ku.Sabale Apeksha Balu

057=Sadgir Yogesh Kalu

058=Ku. Sadgir Sangita Tukaram

059=Ku. Sarokte Rohini Daulat

060=Ku. Sonawane Kajal Bhaga

061=Ku. Sukate Pratiksha Bharat

062=Ku. Sukate Suvarna Ramdas

063=Ku. Talape Hemlata Sunil

064=Ku. Talape Pranjali Madhav

065=Tarage Onkar Subhash

066=Ku. Tatale Varsha Kondiram

067=Titkare Rahul Mahadu

068=Ughade Ajay Shivaji

069=Wagh Kiran Ganpat

070=Chamakale Abhinandan Kirtikumar

071=Satkar Dattatray Bhimaji

072=Patil Shubham Sharad

073=Ku. Deshmukh Jayashri Vishwanath


NEWS