301=Abhale Nikhil Avdhut

302=Abhale Sanket Devidas

303=Arote Rutik Radhakisan

304=Ku. Asawale Jyoti Sakharam

306=Dagale Tushar Madhav

307=Hekare Sai Sanjay

308=Irnak Maruti Lahu

309=Kankate Akshay Somnath

310=Mohate Ketan Vitthal

311=Ku. Mundhe Diksha Dattatray

312=Pawar Utakarsh Milnd

313=Pichad Sachin Pandurang

314=Sawant Ajinkya Ramnath

315=Shelake Siddhesh Savaleram

316=Sonawane Pravin Prashant

317=Lahamage Uddhav Sandip

318=Ku. Yelmame Gayatri Rajendra

319=Avhad Anket Rajaram

320=Ku. Bhalchim Pratiksha Gorakshnath

321=Bande Jalindar Pandurang

322=Baramate Vishal Raghu

323=Bhagit Ganesh Chindhu

324=Bhalerao Gaurav Vitthal

325=Ku. Bhalerao Malati Chandrakant

326=Bhangare Namdev Bharat

327=Bhangare Vikram Dnyaneshwar

328=Chavhan Rohan Laxman

329=Ku. Dhongade Komal Waman

330=Ku. Dhongade Suvarna Yadav

331=Gaikar Aniket Bhausaheb

332=Ku. Ghare Punam Madan

333=Ide Kunal Yadav

334=Ku. Kadu Sangita Patil

335=Katade Prasad Kalu

336=Katade Vitthal Baliram

337=Kokatare Kiran Lahu

338=Ku. Kondar Rajashri Amruta

339=Pagare Sanghraj Madhukar

340=Pandhare Dattatray Hari

341=Sadgir Santosh Sudhakar

342=Ku. Sukate Bhorabai Kisan

344=Ku. Asawale Pramila Manohar

345=Ku. Baramate Sarika Shivram

346=Ku. Barve Supriya Satyavan

347=Bhangare Krushna Ramchandra

348=Ku. Bhangare Ravina Sakharam

349=Ku. Bhangare Rupali Bharat

350=Bhangare Sagar Laxman

351=Bhangare Sagar Mahadu

352=Ku. Bote Suvarna Shivram

353=Ku. Dharade Janabai Ramhari

354=Ku. Dhindale Shital Bhausaheb

355=Ku. Gawari Ashwini Somnath

356=Ku. Hangekar Vedika Balkrushna

357=Hangekar Yash Prakash

358=Ku. Hile Rupali Rohidas

359=Hile Yuvraj Devram

360=Ide Laxman Dattatray

361=Katade Pradip Bharat

362=Ku. Kathe Malati Sanjay

363=Kokatare Ganpat Rama

364=Kokatare Tushar Rajesh

365=Kondar Mahesh Sanjay

366=Kondar Umesh Vishwanath

367=Ku. Lahamage Akshada Madan

368=Ku. Lahamage Sarika Mangesh

369=Ku. Maniyar Jasmin Rauf

370=Ku.Mehata Kashish Nilesh

371=Ku. Pabalkar Vaishnavi Sunil

372=Patekar Kailas Vishnu

373=Patekar Mahesh Vitthal

374=Patekar Samadhan Yashwant

375=Ku. Sabale Bharati Indu

376=Ku. Saravade Vanita Bhanudas

377=Shelake Dattatray Ramnath

378=Sonawane Suraj Kalu

379=Ku. Supe Sanjana Bhaurao

380=Talpade Anil Sahebrao

381=Ku. Tamboli Minaj Mahammad

382=Tarage Ram Balu

384=Wakhare Sunil Kisan

385=Ku. Yadav Gayatri Suryabhan


NEWS