501=Arote Mohit Ashok

502=Ku. Atar Saniya Arif

503=Bansode Saurabh Shashikant

504=Bele Om Sanjay

505=Deshmukh Ravindra Kalu

506=Ku. Dhande Rohini Narsu

507=Dhindale Ganesh Vasant

508=Dhindale Pappu Vitthal

509=Chothave Rohan Lalit

510=Dhongade Vaibhav Yuvraj

511=Gambhire Vishal Bhau

512=Ghige Gaurav Balu

513=Gode Ashok Arjun

514=Ide Ganesh Narhari

515=Ku. Jagdale Shenhal Vinayak

516=Ku. Jakhere Priyanka Govind

517=Kadali Nitin Vasant

519=Ku. Khade Dipali Jagdish

520=Ku. Lahamage Pratiksha Nandu

521=Ku. Langhi Swati Ramdas

522=Lote Mayur Ankush

523=Madhe Yogesh Laxman

524=Maniyar Arman Jakir

525=Ku. Maniyar Karina Harun

526=Ku. Pichad Priyanka Valiba

527=Sabale Tejas Shankar

528=Shelake Mayur Kisan

529=Vare Abhimanyu Laxman

530=Bhagade Prasad Bhaurao

531=Bhagit Ramesh Punaji

532=Bhoir Kisan Anil

533=Dhage Pratip Vitthal

534=Dhongade Anil Vilas

535=Dhongade Nilesh Madhav

536=Ku. Bhangare Jyoti Bhimraj

537=Bhoir Vishal Shravana

538=Bote Saurav Arun

539=Dighe Amol Vasant

540=Ku. Dute Sangita Madhukar

541=Gabhale Gaurav Ankush

542=Gabhale Tushar Ananda

543=Ghane Karan Suresh

544=Ku. Ghode Varsha Budha

545=Ku. Hile Shital Bhagwanta

546=Ide Sanket Rama

547=Ku. Jadhav Asha Dhondu

548=Kachare Niketan Hiraman

549=Kartule Amol Yashwant

550=Ku. Kirve Archana Goga

551=Ku. Kokatare Sonali Kushaba

552=Kokatare Sandip Hanumanta

553=Kokate Vishal Chandrakant

554=Memane Vaibhav Popat

555=Mengal Omkar Maruti

556=Muthe Pradip Jagannath

557=Ku. Mutadak Gayatri Dilip

558=Ku. Nadekar Vrushali Laxman

559=Nawale Saurav Sampat

560=Ku. Nawali Pooja Rambhau

561=Ku. Nawali Priyanka Jayaram

562=Ku. Nigale Payal Balu

563=Padawale Sachin Kashinath

564=Ku. Patekar Priyanka Pandurang

565=Ku. Patekar Puja Kisan

566=Ku. Pote Dakshata Vishnu

567=Rongate Chetan Maruti

568=Sukate Sushant Digambar

569=Talape Sachin Govind

570=Ku. Varade Shravani Vilas

572=Ku. Pabalkar Vaishnavi Mahesh


NEWS